Oinarrizko Lanbide Heziketa ziklo batetik Erdi Mailako Ziklo baterako lehentasunak

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ADMINISTRAZIO ZERBITZUAK ADMINISTRAZIO KUDEAKETA Erdi mailako gradu-tituluen familiak:

MERKATARITZA ETA MARKETINA

-Merkataritza jarduerak

INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

-Mikroinformatika sistemak eta sareak

ARTE GRAFIKOAK

EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

BEIRA ETA ZERAMIKA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
NEKAZARITZA ETA LOREZAINTZA ETA LORE KONPOSIZIOAK LOREZAINTZA ETA LOREDENDA Erdi mailako gradu-tituluen familiak:

> NEKAZARITZA (Gainerakoak)

– Natura-ingurunea aprobetxatzea eta kontserbatzea

– Nekazaritza ekologikoa

– Nekazaritza- eta abeltzaintza-produkzioa

> SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

– Larrialdiak eta babes zibila

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
NEKAZARITZAKO ETA ABELTZAINTZAKO JARDUERAK > NEKAZARITZA EKOLOGIKOA

> NEKAZARITZA- ETA ABELTZAINTZAPRODUKZIOA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak

> NEKAZARITZA (Gainerakoak)

– Natura-ingurunea aprobetxatzea eta kontserbatzea

– Lorezaintza eta loradenda

> SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

– Larrialdiak eta babes zibila

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
BASOAPROBETXAMENDUAK > NATURA-INGURUNEA APROBETXATZEA ETA KONTSERBATZEA Erdi-mailako gradu-tituluen familiak

> NEKAZARITZA (Gainerakoak)

– Lorezaintza eta loradenda

– Nekazaritza ekologikoa

– Nekazaritza- eta abeltzaintza-produkzioa

> SEGURTASUNA ETA INGURUMENA

– Larrialdiak eta babes zibila

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ARTE GRAFIKOAK > INPRIMAKETA GRAFIKOA > AURREINPRIMAKETA DIGITALA

> POSTINPRIMAKETA ETA AKABERA GRAFIKOAK

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

– Administrazio-kudeaketa

> MERKATARITZA ETA MARKETINA

– Merkataritza-jarduerak

> EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

> BEIRA ETA ZERAMIKA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
MERKATARITZAZERBITZUAK > MERKATARITZA-JARDUERAK Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

– Administrazio-kudeaketa

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

– Mikroinformatika-sistemak eta sareak

> ARTE GRAFIKOAK

> EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

> BEIRA ETA ZERAMIKA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA > INSTALAZIO ELEKTRIKOAK ETA AUTOMATIKOAK

> TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> INSTALAZIO ETA MANTENIMENDUA

– Beroa sortzeko instalazioak

– Hozteko eta girotzeko instalazioak

– Mantentze-lan elektromekanikoa

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

– Mikroinformatika-sistemak eta sareak

> ITSASOA ETA ARRANTZA

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

> ERAUZKETAREN INDUSTRIAK

> KIMIKA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ERAIKINAK ERABERRITZEA ETA MANTENTZEA > BARNEALDEETAKO, DEKORAZIOKO ETA BIRGAITZEKO OBRAK

> ERAIKUNTZA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA

– Mantentze-lan elektromekanikoa

– Beroa sortzeko instalazioak

– Hozteko eta girotzeko instalazioak

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

– Arotzeria eta altzarigintza

– Instalazioa eta altzari-hornikuntza

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

– Instalazio elektriko eta automatikoak

– Telekomunikazio instalazioak

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> ITSASOA ETA ARRANTZA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
SUKALDARITZA ETA JATETXE-ARLOA > SUKALDARITZA ETA GASTRONOMIA

> JATETXE-ARLOKO ZERBITZUAK

> OKINTZA, GOZOGINTZA ETA KONFITERIA

> ELIKAGAIEN ELABORAZIOA

Erdi-mailako gradu-titulua:

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAK (Gainerakoa)

– Oliba-olioak eta ardoak

> IRUDI PERTSONALA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
OSTATUA ETA GARBITEGIA > JATETXE-ARLOKO ZERBITZUA Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> OSTALARITZA ETA TURISMOA (Gainerakoa)

– Sukaldaritza eta gastronomia

> GIZARTE- ETA KOMUNITATE-ZERBITZUAK

– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

> IRUDI PERTSONALA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ELIKAGAIEN INDUSTRIAK > ELIKAGAIEN ELABORAZIOA

> LABORATEGIKO ERAGIKETAK

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAK (Gainerakoa)

– Oliba-olioa eta ardoa

– Okintza, gozogintza eta konfiteria

> KIMIKA (Gainerakoa)

– Kimikagintza

> OSTALARITZA ETA TURISMOA

> IRUDI PERTSONALA

> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

> BEIRA ETA ZERAMIKA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
OKINTZAKO ETA PASTELGINTZAKO JARDUERAK > OKINTZA, GOZOGINTZA ETA KONFITERIA

> SUKALDARITZA ETA GASTRONOMIA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAK (Gainerakoa)

– Oliba-olioa eta ardoak

– Elikagaien elaborazioa

> OSTALARITZA ETA TURISMOA (Gainerakoa

) – Jatetxe-arloko zerbitzuak

> MERKATARITZA ETA MARKETINA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK > MIKROINFORMATIKA-SISTEMAK ETA SAREAK

> TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA (Gainerakoa)

– Instalazio elektriko eta automatikoak

> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

> ITSASOA ETA ARRANTZA

> ENERGIA ETA URA

> KIMIKA

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
BULEGOKO INFORMATIK > MIKROINFORMATIKA-SISTEMAK ETA SAREAK

> ADMINISTRAZIO-KUDEAKETA

> TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK

Erdi-mailako gradu tituluen familiak:

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA (Gainerakoa)

– Instalazio elektriko eta automatikoak

> MERKATARITZA ETA MARKETINA

> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

> ITSASOA ETA ARRANTZA

> KIMIKA

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

> ERAUZKETAREN INDUSTRIAK

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ILE-APAINKETA ETA ESTETIKA > ESTETIKA ETA EDERGINTZA

> ILE-APAINKETA ETA -KOSMETIKA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAK

> OSTALARITZA ETA TURISMOA

> GIZARTE- ETA KOMUNITATE-ZERBITZUAK

– Mendekotasun-egoeran dauden pertsonentzako arreta

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
AROTZERIA ETA ALTZARIGINTZA > INSTALAZIOA ETA ALTZARIHORNIKUNTZA

> AROTZERIA ETA ALTZARIGINTZA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

– Eraikuntza

– Barnealdeetako, dekorazioko eta birgaitzeko obrak

> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA

> ITSASOA ETA ARRANTZA

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ITSASOA ETA ARRANTZA > ITSASERTZEKO NABIGAZIOA ETA ARRANTZA

> AKUIKULTURA-HAZTEGIAK

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ITSASOA ETA ARRANTZA (Gainerakoa)

– Itsasontzien eta ontzien makineria mantentzea eta kontrolatzea

– Urpeko eragiketak eta eragiketa hiperbarikoak

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

> ENERGIA ETA URA

> ERAUZKETAREN INDUSTRIA

> KIMIKA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
KIROL- ETA AISIALDIONTZIEN MANTENIMENDUA > ITSASONTZIEN ETA ONTZIEN MAKINERIA MANTENTZEA ETA KONTROLATZEA

> ITSASERTZEKO NABIGAZIOA ETA ARRANTZA

> KARROZERIA

> IBILGAILUEN ELEKTROMEKANIKA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ITSASOA ETA ARRANTZA (Gainerakoa)

– Akuikultura-haztegiak

– Urpeko eragiketak eta eragiketa hiperbarikoak

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA (Gainerakoa)

> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA

> ERAUZKETAREN INDUSTRIAK

> KIMIKA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

> ENERGIA ETA URA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
IBILGAILUEN MANTENIMENDUA > IBILGAILUEN ELEKTROMEKANIKA

> KARROZERIA

> ITSASONTZIEN ETA ONTZIEN MAKINERIA MANTENTZEA ETA KONTROLATZEA

> MAKINERIAKO ELEKTROMEKANIKA

> TREN-MATERIAL ERRODATZAILEA MANTENTZEA

> IBILGAILUA ERREPIDEAN GIDATZEA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

– Telekomunikazio-instalazioak

– Instalazio elektriko eta automatikoak

> ITSASOA ETA ARRANTZA

> FABRIKAZIO MEKANIKOA

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA

> ERAUZKETAREN INDUSTRIAK

> KIMIKA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

> ENERGIA ETA URA

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
EHUNEZKO ETA LARRUZKO PRODUKTUAK KONPONTZEA > JANTZIGINTZA ETA MODA

> OINETAKOAK ETA MODA-OSAGARRIAK

> EHUNGINTZAKO PRODUKTUAK FABRIKATZEA ETA HOBETZEA

Erdi-mailako gradu tituluen familiak:

> MERKATARITZA ETA MARKETINA

> ARTE GRAFIKOAK

> ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

> BEIRA ETA ZERAMIKA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
TAPIZAK ETA GORTINAK > JANTZIGINTZA ETA MODA

> OINETAKOAK ETA MODA-OSAGARRIAK

> EHUNGINTZAKO PRODUKTUAK FABRIKATZEA ETA HOBETZEA

Erdi-mailako gradu tituluen familiak:

> MERKATARITZA ETA MARKETINA

> ARTE GRAFIKOAK

> ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

> BEIRA ETA ZERAMIKA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
BEIRA ETA BUZTINGINTZA > ZERAMIKAGINTZA-LANTEGIAK Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ARTE GRAFIKOAK

> ADMINISTRAZIOA ETA KUDEAKETA

> MERKATARITZA ETA MARKETINA

> EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ETXEKO LANAK ETA ERAIKINAK GARBITZEA > MENDEKOTASUN-EGOERAN DAUDEN PERTSONENTZAKO ARRETA > ERIZAINTZAREN LAGUNTZA (LOGSE)?

Gainerako familietako erdi-mailako gradu-tituluak:

> OSTALARITZA ETA TURISMOA

– Sukaldaritza eta gastronomia

– Jatetxe-arloko zerbitzuak

> EHUNGINTZA, JANTZIGINTZA ETA LARRUGINTZA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
FABRIKAZIOA ETA MUNTAIA > MEKANIZAZIOA

> SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA

> BEROA SORTZEKO INSTALAZIOAK

> MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA

> HOZTEKO ETA GIROTZEKO INSTALAZIOAK

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> FABRIKAZIO MEKANIKOA (Gainerakoa)

– Metalak eta polimeroak moldekatze bidez konformatzea

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

> ENERGIA ETA URA

> ERAUZKETAREN INDUSTRIAK

> KIMIKA

> ITSASOA ETA ARRANTZA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
INSTALAZIO ELEKTROTEKNIKOAK ETA MEKANIKA > MEKANIZAZIOA

> SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA

> INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK

> TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK

> MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA (gainerakoa)

– Beroa sortzeko instalazioak

– Hozteko eta girotzeko instalazioak

> FABRIKAZIO MEKANIKOA (gainerakoa)

– Metalak eta polimeroak moldekatze bidez konformatzea

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

> ENERGIA ETA URA

> ERAUZKETAREN INDUSTRIAK

> KIMIKA

> ITSASOA ETA ARRANTZA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
METALEZKO ELEMENTUEN FABRIKAZIOA > MEKANIZAZIOA

> SOLDADURA ETA GALDARAGINTZA

> INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK

> TELEKOMUNIKAZIO-INSTALAZIOAK

> MANTENTZE-LAN ELEKTROMEKANIKOA

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> INSTALAZIOAK ETA MANTENIMENDUA (gainerakoa)

– Beroa sortzeko instalazioak

– Hozteko eta girotzeko instalazioak

> FABRIKAZIO MEKANIKOA (gainerakoa)

– Metalak eta polimeroak moldekatze bidez konformatzea

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

> GARRAIOA ETA IBILGAILUEN MANTENIMENDUA

> INFORMATIKA ETA KOMUNIKAZIOAK

> ENERGIA ETA URA > ERAUZKETAREN INDUSTRIAK

> KIMIKA

> ITSASOA ETA ARRANTZA

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA

OINARRIZKO LANBIDE TITULUA HONAKO ARLO HAUETAN 1.       KIDETASUNA 2.       KIDETASUNA
ETXEBIZITZEN MANTENIMENDUA > HOZTEKO ETA GIROTZEKO INSTALAZIOAK

> BEROA SORTZEKO INSTALAZIOAK

> INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOAK

Erdi-mailako gradu-tituluen familiak:

> ELEKTRIZITATEA ETA ELEKTRONIKA (Gainerakoa)

> ERAIKUNTZA ETA OBRA ZIBILAK

> ZURGINTZA, ALTZARIGINTZA ETA KORTXOA