Erdi Mailako Lanbide Heziketa ziklotik Goi Mailako Lanbide Heziketa Ziklorako lehentasunak

2016-2017 ikasturterako planteatu dituztenak:

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ADMINISTRAZIOKUDEAKETAN > ADMINISTRAZIOA ETA FINANTZAK

> ZUZENDARITZARI LAGUNTZA EMATEA

> OSASUN-DOKUMENTAZIOA ETA –ADMINISTRAZIOA

> MARKETINA ETA PUBLIZITATEA

> GARRAIOA ETA LOGISTIKA

> NAZIOARTEKO MERKATARITZA

> SALMENTAK ETA MERKATARITZA-ESPAZIOAK KUDEATZEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
NATURAINGURUNEKO GORPUTZ- ETA KIROLEKINTZEN GIDARITZAN (LOGSE) > GORPUTZ- ETA KIROL-EKINTZEN SUSTAPENA (LOGSE)
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
NATURAINGURUNEAREN APROBETXAMENDUAN ETA KONTSERBAZIOAN > BASOA ETA NATURA-INGURUNEA KUDEATZEA

> PAISAJISMOA ETA LANDA-INGURUNEA

> LARRIALDIEN KOORDINAZIOA ETA BABES ZIBILA

> INGURUMEN-HEZKUNTZA ETA –KONTROLA

> ABELTZAINTZA ETA ABERE-OSASUNARI LAGUNTZA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
. LORAZAINTZA ETA LORADENDAN > BASOA ETA NATURA-INGURUNEA KUDEATZEA

> PAISAJISMOA ETA LANDA-INGURUNEA

> ABELTZAINTZA ETA ABERE-OSASUNARI LAGUNTZA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
NEKAZARITZA EKOLOGIKOAN > PAISAJISMOA ETA NATURA-INGURUNEA

> ABELTZAINTZA ETA ABERE-OSASUNARI LAGUNTZA

> BASOA ETA NATURA-INGURUNEA KUDEATZEA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
NEKAZARITZA- ETA ABELTZAINTZAPRODUKZIOAN > PAISAJISMOA ETA NATURA-INGURUNEA

> ABELTZAINTZA ETA ABERE-OSASUNARI LAGUNTZA

> BASOA ETA NATURA-INGURUNEA KUDEATZEA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
INPRIMAKETA GRAFIKOAN > PRODUKZIO GRAFIKOAREN DISEINU ETA KUDEAKETA

> ARGITALPEN INPRIMATUEN ETA MULTIMEDIA-ARGITALPENEN DISEINUA ETA EDIZIOA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
POSTINPRIMAKETAN ETA AKABERA GRAFIKOETAN > PRODUKZIO GRAFIKOAREN DISEINU ETA KUDEAKETA

> ARGITALPEN INPRIMATUEN ETA MULTIMEDIA-ARGITALPENEN DISEINUA ETA EDIZIOA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
AURREINPRIMAKETA DIGITALEAN > PRODUKZIO GRAFIKOAREN DISEINU ETA KUDEAKETA

> ARGITALPEN INPRIMATUEN ETA MULTIMEDIA-ARGITALPENEN DISEINUA ETA EDIZIOA

> WEB APLIKAZIOEN GARAPENA

> PLATAFORMA ANITZEKO APLIKAZIOEN GARAPENA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
MERKATARITZAJARDUERETAN > SALMENTAK ETA MERKATARITZA-ESPAZIOAK KUDEATZEA > NAZIOARTEKO MERKATARITZA

> MARKETINA ETA PUBLIZITATEA

> GARRAIOA ETA LOGISTIKA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
TELEKOMUNIKAZIOINSTALAZIOETAN > TELEKOMUNIKAZIO- ETA INFORMATIKASISTEMAK > SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIZATUAK

> ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

> ENERGIA-ERAGINKORTASUNA ETA EGUZKIENERGIA TERMIKOA

> ZENTRAL ELEKTRIKOAK

> IKUS-ENTZUNEKOETARAKO ETA IKUSKIZUNETARAKO SOINUA

> MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOA

> AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA

> ELEKTROMEDIKUNTZA KLINIKOA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
INSTALAZIO ELEKTRIKO ETA AUTOMATIKOETAN > SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIZATUAK

> ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

> AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA

> MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOA

> TELEKOMUNIKAZIO- ETA INFORMATIKA- SISTEMAK

> ELEKTROMEDIKUNTZA KLINIKOA

> ZENTRAL ELEKTRIKOAK

> ENERGIA-ERAGINKORTASUNA ETA EGUZKIENERGIA TERMIKOA

> INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN MANTENTZEA

> MEKATRONIKA INDUSTRIALA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
KONTSUMOKO EKIPO ELEKTRONIKOETAN (LOGSE) > TELEKOMUNIKAZIO- ETA INFORMATIKASISTEMAK > SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIZATUAK

> ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

> ENERGIA-ERAGINKORTASUNA ETA EGUZKIENERGIA TERMIKOA

> IKUS-ENTZUNEKOETARAKO ETA IKUSKIZUNETARAKO SOINUA

> MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOA

> AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA

> ELEKTROMEDIKUNTZA KLINIKOA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ERAIKUNTZAN > ERAIKUNTA-LANEN ANTOLAKETA ETA KONTROLA

> ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

> ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK

> OBRA ZIBILEKO PROIEKTUAK

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
BARNEALDEETAKO, DEKORAZIOKO ETA BIRGAITZEKO OBRAK > ERAIKUNTA-LANEN ANTOLAKETA ETA KONTROLA

> ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

> ERAIKUNTZA-PROIEKTUAK

> OBRA ZIBILEKO PROIEKTUAK

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
METALEN ETA POLIMEROEN MOLDEKATZE BIDEZKO KONFORMATZEAN > FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

> METALAK ETA POLIMEROAK MOLDEKATZEKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

> FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

> METAL-ERAIKUNTZAK

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
MEKANIZAZIOAN > FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

> FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

> METAL-ERAIKUNTZAK

> METALAK ETA POLIMEROAK MOLDEKATZEKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
SOLDADURAN ETA GALDARAGINTZAN > METAL-ERAIKUNTZAK > FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA

> METALAK ETA POLIMEROAK MOLDEKATZEKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

> FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
BITXIGINTZAN (LOGSE) > FABRIKAZIO MEKANIKOKO DISEINUA > METALAK ETA POLIMEROAK MOLDEKATZEKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

> FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
SUKALDARITZA ETA GASTRONOMIAN > SUKALDE-ZUZENDARITZA

> JATETXE-ARLOKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
JATETXE-ARLOKO ZERBITZUAK > JATETXE-ARLOKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA > SUKALDE-ZUZENDARITZA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
MIKROINFORMATIKASISTEMA ETA SAREETAN > SAREKO INFORMATIKA-SISTEMEN ADMINISTRAZIOA

> WEB APLIKAZIOEN GARAPENA

> PLATAFORNA ANITZEKO APLIKAZIOEN GARAPENA

> GARRAIOA ETA LOGISTIKA

> 3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA MULTIMEDIA ELKARRERAGILEAK

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
BEROA SORTZEKO INSTALAZIOETAN > INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN PROIEKTUEN GARAPENA

> INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN MANTENTZEA

> ENERGIA-ERAGINKORTASUNA ETA EGUZKIENERGIA TERMIKOA

> MEKATRONIKA INDUSTRIALA

> ZENTRAL ELEKTRIKOAK

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
HOZTEKO ETA GIROTZEKO INSTALAZIOETAN > INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN PROIEKTUEN GARAPENA

> INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN MANTENTZEA

> ENERGIA-ERAGINKORTASUNA ETA EGUZKIENERGIA TERMIKOA

> MEKATRONIKA INDUSTRIALA

> ZENTRAL ELEKTRIKOAK

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
MANTETZE-LAN ELEKTROMEKANIKAN > MEKATRONIKA INDUSTRIALA > MANTENTZE-LAN ELEKTRONIKOA

> INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN PROIEKTUEN GARAPENA

> INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN MANTENTZEA

> SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIZATUAK

> ELEKTROMEDIKUNTZA KLINIKOA

> AUTOMATIZAZIOA ETA ROBOTIKA INDUSTRIALA

> FABRIKAZIO MEKANIKOKO PRODUKZIOA PROGRAMATZEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ESTETIKA ETA EDERGINTZAN > ESTETIKA INTEGRALA ETA ONGIZATEA > ILE-APAINKETAKO ESTILISMOA ETA ZUZENDARITZA

> KARAKTERIZAZIO ETA MAKILLAJE PROFESIONALA

> IRUDI PERTSONALAREN ETA KORPORATIBOAREN AHOLKULARITZA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ILE-APAINKETA ETA – KOSMETIKAN > ILE-APAINKETAKO ESTILISMOA ETA ZUZENDARITZA > ESTETIKA INTEGRALA ETA ONGIZATEA

> KARAKTERIZAZIO ETA MAKILLAJE PROFESIONALA

> IRUDI PERTSONALAREN ETA KORPORATIBOAREN AHOLKULARITZA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
KARAKTERIZAZIOAN (LOGSE) > KARAKTERIZAZIO ETA MAKILLAJE PROFESIONALA > ESTETIKA INTEGRALA ETA ONGIZATEA

> ILE-APAINKETAKO ESTILISMOA ETA ZUZENDARITZA

> IRUDI PERTSONALAREN ETA KORPORATIBOAREN AHOLKULARITZA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
IRUDI-LABORATEGIA (LOGSE) > IRUDIA ARGIZTATU, HARTU ETA TRATATZEA > IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUEN ETA IKUSKIZUNEN ERREALIZAZIOA

> IKUSENTZUNEZKOETARAKO ETA IKUSKIZUNETARAKO SOINUA

> 3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA MULTIMEDIA ELKARRERAGILEAK

> IKUS-ENTZUNEZKO ETA IKUSKIZUNEN PRODUKZIOA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
. BIDEO, DISC-JOCKEY ETA SOINUAN > IKUS-ENTZUNEZKO PROIEKTUEN ETA IKUSKIZUNEN ERREALIZAZIOA

> IKUS-ENTZUNEKOETARAKO ETA IKUSKIZUNETARAKO SOINUA

> 3D ANIMAZIOAK, JOKOAK ETA MULTIMEDIA ELKARRERAGILEAK

> IKUS-ENTZUNEZKO ETA IKUSKIZUNEN PRODUKZIOA

> IRUDIA ARGIZTATU, HARTU ETA TRATATZEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
OLIBA-OLIO ETA ARDOETAN > MAHASTIZAINTZA ETA ARDOGINTZA > ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
HILTEGIAN ETA HARATEGIURDAITEGIAN (LOGSE) > ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA > SUKALDE-ZUZENDARITZA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ARDOEN ETA BESTE EDARI BATZUEN ELABORAZIOAN (LOGSE) > MAHASTIZAINTZA ETA ARDOGINTZA > ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ELIKAGAIEN ELABORAZIOAN > ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA > MAHASTIZAINTZA ETA ARDOGINTZA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
OKINTZA, GOZOGINTZA ETA KONFITERIAN > ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA > SUKALDE-ZUZENDARITZA

> JATETXE-ARLOKO ZERBITZUEN ZUZENDARITZA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
AROTZERIA ETA ALTZARIGINTZAN > DISEINUA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA
INSTALAZIO ETA  ALTZARIHORNIKUNTZAN > DISEINUA ETA ALTZARI-HORNIKUNTZA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
. AKUIKULTURAHAZTEGIETAN > AKUIKULTURA > ITSAS GARRAIOA ETA ALTURAKO ARRANTZA
ITSASONTZIEN ETA ONTZIEN MAKINERIAREN MANTENTZEAN ETA KONTROLEAN > ITSASONTZIEN ETA ONTZIEN MAKINERIA MANTENTZEKO LANAK ANTOLATZEA

> ITSAS GARRAIOA ETA ALTURAKO ARRANTZA

> AUTOMOZIOA

 

> MEKATRONIKA > INSTALAZIO TERMIKO ETA FLUIDODUNEN MANTENTZEA

> SISTEMA ELEKTROTEKNIKO ETA AUTOMATIKOAK

> AKUIKULTURA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ITSASERTZEKO NABIGAZIOA ETA ARRANTZA > ITSAS GARRAIOA ETA ALTURAKO ARRANTZA > ITSASONTZIEN ETA ONTZIEN MAKINERIA MANTENTZEKO LANAK ANTOLATZEA

> AKUIKULTURA

URPEKO ERAGIKETA ETA ERAGIKETA HIPERBARIKOETAN > ITSAS GARRAIOA ETA ALTURAKO ARRANTZA

> ITSASONTZIEN ETA ONTZIEN MAKINERIA MANTENTZEKO LANAK ANTOLATZEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
LABORATEGIKO ERAGIKETETAN > ANALISIKO ETA KALITATE-KONTROLEKO LABORATEGIA

> PRODUKTU FARMAZEUTIKOAK ETA BIOTEKNOLOGIKOAK FABRIKATZEA

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA

> LABORATEGI KLINIKOA ETA BIOMEDIKOA

> KIMIKA INDUSTRIALA

> INGURUGIRO-KIMIKA (LOGSE)

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
KIMIKAGINTZAN > KIMIKA INDUSTRIALA

> PRODUKTU FARMAZEUTIKOAK, BIOTEKNOLOGIKOAK ETA ANTZEKOAK FABRIKATZEA

> ANALISIKO ETA KALITATE-KONTROLEKO LABORATEGIA

> ELIKAGAIEN INDUSTRIAKO PROZESUAK ETA KALITATEA

> LABORATEGI KLINIKOA ETA BIOMEDIKOA

> INGURUGIRO-KIMIKA (LOGSE)

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ERIZAINTZAREN LAGUNTZAN (LOGSE) > OSASUN-DOKUMENTAZIOA ETA – ADMINISTRAZIOA

> AHOAREN ETA HORTZEN HIGIENEA

> LABORATEGI KLINIKOA ETA BIOMEDIKOA

> ANATOMIA PATOLOGIKOA ETA ZITODIAGNOSIA

> DIAGNOSI-IRUDIA ETA MEDIKUNTZA NUKLEARRA

> ERRADIOTERAPIA ETA DOSIMETRIA

> HORTZ-PROTESIAK

> PROTESI-AUDIOLOGIA

> ORTOPROTESIA ETA LAGUNTZA-PRODUKTUAK

> INGURUMEN-OSASUNA (LOGSE)

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
OSASUNLARRIALDIETAN > LARRIALDIEN KOORDINAZIOA ETA BABES ZIBILA > AHOAREN ETA HORTZEN HIGIENEA

> OSASUN-DOKUMENTAZIOA ETA -ADMINISTRAZIOA

> PROTESI-AUDIOLOGIA

> ORTOPROTESIA ETA LAGUNTZA-PRODUKTUAK

> HORTZ-PROTESIAK

> LABORATEGI KLINIKOA ETA BIOMEDIKOA

> ANATOMIA PATOLOGIKOA ETA ZITODIAGNOSIA

> DIAGNOSI-IRUDIA ETA MEDIKUNTZA NUKLEARRA

> ERRADIOTERAPIA ETA DOSIMETRIA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
FARMAZIAN ETA PARAFARMAZIAN > LABORATEGI KLINIKOA ETA BIOMEDIKOA

> PRODUKTU FARMAZEUTIKOAK ETA ANTZEKOAK FABRIKATZEA

> ANATOMIA PATOLOGIKOA ETA ZITODIAGNOSIA

> ORTOPROTESIA ETA LAGUNTZA-PRODUKTUAK

> PROTESI-AUDIOLOGIA

> DIAGNOSI-IRUDIA ETA MEDIKUNTZA NUKLEARRA

> ERRADIOTERAPIA ETA DOSIMETRIA

> OSASUN-DOKUMENTAZIOA ETA -ADMINISTRAZIOA

> HORTZ-PROTESIAK

> AHOAREN ETA HORTZEN HIGIENEA

> INGURUGIRO-KIMIKA (LOGSE)

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
LARRIALDI ETA BABES ZIBILEAN > LARRIALDIEN KOORDINAZIOA ETA BABES ZIBILA > BASOA ETA NATURA-INGURUNEA KUDEATZEA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
MENDEKOTASUNEGOERAN DAUDEN PERTSONENTZAKO ARRETAN > GIZARTERATZEA

> ANIMAZIO SOZIOKULTURALA ETA TURISTIKOA

> HAUR HEZKUNTZA

> KOMUNIKAZIO-BITARTEKOTZA

> GENERO-BERDINTASUNA SUSTATZEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
OINETAKO ETA MODA OSAGARRIETAN > PATROIGINTZA ETA MODA

> EHUNGINTZA ETA LARRUGINTZAKO DISEINU TEKNIKOA

> NEURRIKO JANTZIAK ETA IKUSKIZUNETAKOAK

> OINETAKOAK ETA OSAGARRIAK DISEINATZEA ETA EGITEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
JANTZIGINTZA ETA MODAN > PATROIGINTZA ETA MODA

> EHUNGINTZA ETA LARRUGINTZAKO DISEINU TEKNIKOA

> NEURRIKO JANTZIAK ETA IKUSKIZUNETAKOAK

> OINETAKOAK ETA OSAGARRIAK DISEINATZEA ETA EGITEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
EHUNGINTZAKO PRODUKTUAK FABRIKATZEAN ETA HOBETZEAN > PATROIGINTZA ETA MODA

> EHUNGINTZA ETA LARRUGINTZAKO DISEINU TEKNIKOA

> NEURRIKO JANTZIAK ETA IKUSKIZUNETAKOAK

> OINETAKOAK ETA OSAGARRIAK DISEINATZEA ETA EGITEA

ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
KARROZERIAN > AUTOMOZIOA
IBILGAILUEN ELEKTROMEKANIKAN > AUTOMOZIOA > ITSASONTZIEN ETA ONTZIEN MAKINERIA MANTENTZEKO LANAK ANTOLATZEA
MAKINERIAKO ELEKTROMEKANIKAN > AUTOMOZIOA
IBILGAILUA ERREPIDEAN GIDATZEAN > AUTOMOZIOA

> GARRAIOA ETA LOGISTIKA

TREN-MATERIAL ERRODATZAILEAREN MANTENTZE-LANETAN > AUTOMOZIOA
ERDI MAILAKO TEKNIKARIA 1.KIDETASUNA 2.KIDETASUNA
ZERAMIKAGINTZAN > ZERAMIKAKO PRODUKTUAK GARATZEA ETA FABRIKATZEA