AUKERA EGIN BEHAR DUT

Gure helburu nagusietako bat ikasmaila honetarako erabaki hartze prozesuan irakasleak, gurasoak eta ikasleak orientatzea da.Orientazioa 2

“Aukera egin behar dut” programaren bidez burutzen dugu orientazio akademiko profesionala.

Kontutan hartuko dira ikaslearen zaletasunak, gaitasunak, nortasuna eta ikas-ohiturak. Horien guztiaren azterketak aukera ematen digu orientazio egoki bat egiteko.

Lortutako emaitzek uneko egoera irudikatzen dute eta ez dute inondik inora etorkizunean egin dezakeen garapena aurreikusten. Derrigorrezko bigarren hezkuntzako etapa amaitzerakoan, ikasleari irekitzen zaizkion bideen artean aukeraketa-erabakia ez da emaitza hauetan soilik oinarrituz hartu behar.